Bảo dưỡng thiết bị công nghiệp.

Bảo dưỡng sửa chữa quạt nhà máy công nghiệp.

Bảo dưỡng tua bin nhiệt điện.

Bảo dưỡng van công nghiệp.

Bảo dưỡng thay tháo bộ sấy, trao đổi nhiệt.

0976.896.242