Sản phẩm tiêu biểu

Gối ổ, khới nối, rulo, van liệu

Tời mặt đất, vít tải, gầu tải.

Dây truyền sản xuất vôi công nghiệp

Hệ thống sử lý khí thải

Bảo dưỡng công nghiệp

 

 

 

0976.896.242