Liên hệ

  • Công ty TNHH xây lắp và bảo dưỡng cơ điện Khánh Ngọc codienkhanhngoc.com
  • Địa chỉ: Phố Đông Sơn, Phường Bích Đào, TP Ninh Bình
  • ĐT: 0976.896.242 | 0912.168.582
  • Email: codienkhanhngoc@gmail.com
  • Website: https://codienkhanhngoc.com