Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Sứ mệnh:

  • Đối với khách hàng: Mang đến Sản phẩm đa dạng, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên uy tín, danh dự và nguyên tắc hai bên cùng có lợi.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.
  • Đối với xã hội: “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt” bằng sự tận tâm – chuyên nghiệp. Không ngừng phát triển, không ngừng vươn xa.

Tầm nhìn:

  • Khẳng định vị thế tiên phong, hướng đến sự phát triển hiệu quả và bền vững bằng tầm nhìn kiên định về tương lai trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí công nghiệp hàng đầu Việt Nam và có uy tín, vị thế trên thị trường kinh tế.

Giá trị cốt lõi:

  • Chất lượng và uy tín là giá trị cốt lõi quan trọng nhất; con người là giá trị cốt lõi tiên quyết để tạo nên chất lượng và uy tín; và sự đoàn kết được coi là tôn chỉ bắt buộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

 

 

 

0976.896.242