Chế tạo, cung cấp thiết bị công nghiệp

Van liệu

 

Các loại van dùng trong công nghiệp

Thiết bị vận chuyển liệu

Gầu tải-vít tải-băng tải

Tời mặt đất, cân băng định lượng, sàng rung

Tời mặt đất, sàng rung, cân băng tải

0976.896.242