Cung cấp vật tư công nghiệp

Gối ổ

Gối ổ các loại

Nhông, xích, bánh răng

Các loại bánh răng – xích công nghiệp

Khớp nối, tang phanh

Khớp nối – tang phanh

 

 

Con lăn, rulo băng tải

Con lăn – rulo băng tải

0976.896.242